Autor de Libros de Medicina y Anatomía en Las Palmas

Icono
 • Krasucki C.P. , Mompeó Carredera B., Burgos Martínez J. L. Mianownictwo anatomiczne hiszpansko-angielsko-łacińskie. Kompendium. IPNR, Warszawa 2020, 147 ss., ISBN: 978-83-940136-3-9
 • Krasucki C.P. Anatomía humana. Terminología Anatómica español - inglés - latín. Human anatomy. Anatomical terminology Spanish - English - Latin. IPNR, Varsovia 2024, 144 ss. ISBN 9788394013646
 • Ciszek B., Krasucki K., Aleksandrowicz R., Mala anatomia kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019, 270 ss., ISBN 978-83-200-5734-8
 • Grzegorczyk M., Krasucki C., Ciszek B., Vertical bundles of the white matter Fibers in the pons revisited: preliminary study utilizing the Klingler technique, Anatomical Science International, March 2019, Volume 94, Issue 2, pp 180–183
 • Krasucki K. red. Mianownictwo anatomiczne polsko-angielsko-łacińskie. Kompendium. IPNR, Warszawa 2017, 340 ss., ISBN: 978-83-940136-2-2
 • Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K., Anatomia człowieka. Repetytorium. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017, 656 ss., ISBN 978-83-200-5384-5
 • Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K., Anatomia człowieka. Repetytorium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, 656 ss., ISBN: 978-83-200-4803-2
 • Krasucki K. red. Anatomia człowieka. Kompendium. IPNR, Warszawa 2014, 390 ss., ISBN: 978-83-940136-0-8
 • Krasucki K. red. Anatomia ośrodkowego układu nerwowego. Kompendium. IPNR, Warszawa 2016, 180 ss., ISBN: 978-83-940136-1-5
 • Ciszek B., Krasucki K. red. Memorix Anatomia. Edra U&P, Wrocław 2017, 650 ss, ISBN 978-83-65373-64-9
 • Grzegorczyk M., Krasucki C.P., Ciszek B., Układ włókien istoty białej w moście. 33th Congress of Polish Anatomical Society. Abstract Book, Katowice, 2017, ISBN-978-83-7509-339-1
 • Krasucki C.P., Szałwiński M., Grzegorczyk M., Jarzyński T., Więzadło krążkowo‐młoteczkowe i jego znaczenie kliniczne., 33th Congress of Polish Anatomical Society. Abstract Book, Katowice, 2017, ISBN-978-83-7509-339-1
 • Krasucki K., Barszcz K., Klećkowska-Nawrot J., Wysocki J., Opis anatomiczny mózgowioczaszki norki amerykańskiej (Neovison vison Schreber, 1777) z uwzględnieniem morfologii kości skroniowej, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny. 2013; 12 (3): 148-153
 • Barszcz K., Skibniewski M., Kupczyńska M., Klećkowska-Nawrot J., Krasucki K., Olbrych K. Morfometria porównawcza serc wybranych gatunków ssaków. Acta Sci. Pol., Medicina Veterinaria 11 (3) 2012, 25-32
 • Raczkowska Z., Borowska-Solonynko A., Krasucki K., Krajewski P., Ciszek B., Consultative problems in the cases of acoustic injuries caused by explosions, according to documented medical opinions on injuries sustained by Polish soldiers in Afghanistan. Military Pharmacy and Medicine, tom V Nr 2 (2012):25-31
 • Wysocki J., Reymond J., Krasucki K., Vascularization of the mandibular condylar head with respect to intracapsular fractures of mandible, Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery 2012 Feb;40(2):112-5. Epub 2011 Apr 5
 • Wysocki J., Krasucki K. et all, Aspekty kliniczne morfologii więzadła krążkowo-młoteczkowego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2009, 8(2), 66-71
 • Wysocki J., Skarżyński H., Krasucki K., Anatomia topograficzna ucha środkowego i wewnętrznego królika, Medycyna weterynaryjna, 2007, vol. 63 (6), 625-752, 731-735
 • Krasucki K.P., Skarżyńska B., Skarżyński P.H., Assessment of Accuitomo 3D computer tomography for the otosurgery purpose. Audiofonologia , 2006, vol. 28, 115-117
 • Wysocki J., Krasucki K., Żywczyk Ł., Opis anatomiczny ucha środkowego i wewnętrznego świnki morskiej, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2005, 4(3), 153-158
 • Wysiadecki G., Polguj M., Krasucki K., Żytkowski A., Śmigielski J., Topol M., Orkisz S., Morphology and a proposed model of innervation of the human deltoid muscle: a pilot study. Folia Morphologica, 2014, Vol. 73, No. 2, pp. 216–223
 • Barszcz K., Kupczyńska M., Klećkowska-Nawrot J., Jańczyk P., Krasucki K., Wąsowicz M. Unaczynienie tętnicze serca kota. Medycyna Weterynaryjna, 2014, 70(6), 373-377
 • Klećkowska-Nawrot, J., Goździewska-Harłajczuk, K., Nowaczyk, R., Krasucki, K., Functional anatomy of the lacrimal gland in African black ostrich Struthio camelus domesticus in the embryonic and postnatal period. Onderstepoort Journal of Veterinary Research 2015, 82(1). Art. 872, 12 pages. http://dx.doi. org/10.4102/ojvr.v82i1.872
 • Klećkowska-Nawrot J., Nowaczyk R., Goździewska-Harłajczuk K., Krasucki K., Janeczek M. Histological, histochemical and fine structure studies of the lacrimal gland and superficial gland of the third eyelid and their significance on the proper function of the eyeball in alpaca (Vicugna pacos) Folia Morphologica 2015;74(2):195-205
 • Wysocki J., Krasucki K., Żywczyk Ł., Zaburzenia słuchu i równowagi w anomaliach anatomicznych i wadach rozwojowych, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2005, 4(4), 177-182
 • Krasucki K., Skarżyńska B., Skarżyński P.H. Assessment of selected temporal bone structures by means Accuitomo three- dimensional computer tomography for purpose of otosugery. Folia Morphologica, vol. 65, no. 3, 2006, 276
 • Krasucki KP, Szałwiński M, Powała J. Aspekty funkcjonalne w anatomii odcinka skalisto-bębenkowego więzadła krążkowo-młoteczkowego. 30th Congress of Polish Anatomical Society Abstract Book, 2011
 • Krasucki KP, Powała J. Malleolar ligament”? „Więzadło młoteczkowe”? 30th Congress of Polish Anatomical Society Abstract Book, 2011
 • Wysocki J., Krasucki K. Topography and content of the tympanic cavity of rabbit. Folia Morphologica, vol. 66, no. 3, 2007, 261-262
 • Ciołkowski M, Bakoń L, Urbańska K, Nitek S, Komarnitki I, Krasucki K, Szmidt M, Dierzęcka M, Bartyzel BJ. Zmiany pourazowe u kreta europejskiego Talpa europaea L. w wielorzędowej tomografii komputerowej – opis dwóch przypadków. 30th Congress of Polish Anatomical Society Abstract Book, 2011
 • Krasucki K.P., Biegaj E, Żabicka J, Wysocki J. Anatomia aparatu przewodzącego ucha środkowego norki amerykańskiej i królika. 30th Congress of Polish Anatomical Society Abstract Book, 2011
 • Ciołkowski M, Urbańska K, Malinowska A, Kloch A, Bakoń L, Nitek S, Komarnicki I, Krasucki K, Szmidt M, Dierzęcka M, Bartyzel BJ. Anatomia kośćca głowy nornika północnego Microtus oeconomus P. w tomografii komputerowej. 30th Congress of Polish Anatomical Society Abstract Book, 2011
 • Krasucki KP, Biegaj E, Żabicka J, Wysocki J, Bartyzel BJ. Topografia jamy bębenkowej norki amerykańskiej. 30th Congress of Polish Anatomical Society Abstract Book, 2011
 • Krasucki K., Skarżyński H, Podskarbi-Fayette R., Skarżyńska B.: Badania morfologiczne nerwu twarzowego-implikacje kliniczne. Abstract book of 43rd Congress of Polish Society of Oto-rhino-laringologists, Head and Neck Surgeons.; Łódz 2008
 • Skarzyński P.H., Heleniak K., Ludwikowski M., Krasucki K., Skarżyńska B. Morphological studies of the facial nerve , Abstract book. 15th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors , Gdańsk 2007
 • Krasucki K., Skarżyńska B., Skarżyński P.H. Morphology of the incudo-mallei and incudo-stapedial joint of a human. Folia Morphologica, vol. 66, no. 3, 2007, 232
 • K. Krasucki, Discomalleolar or malleolar ligament ? 31th Congress of Polish Anatomical Society Congress Diary ISBN978-83-602538-3-0, Dolina Charlotty 2013, 103-104
 • K. Krasucki, General anatomy of the tympanic cavity of mink. 31th Congress of Polish Anatomical Society Congress Diary ISBN978-83-602538-3-0, Dolina Charlotty 2013, 67-68
 • M. Kwacz, J. Wysocki, P. Krakowian, K. Krasucki. Reconstruction of the 3D geometry of the ossicular chain. Abstract book. Biomechanics 2010
 • Krasucki K.P., Wysocki J., Bartyzel B. J., General morphology of the skull of mink (Neovison vison); 29th Congress of Polish Anatomical Society Abstract Book, 2009, s. 69
 • Krasucki K.P., Wysocki J., Skarżyńska B.,Temporal bone anatomy of mink (Neovison vison); 29th Congress of Polish Anatomical Society Abstract Book, 2009, s. 70
 • Podskarbi-Fayette R., Skarżyński H., Krasucki K., Risi F., Radeloff A., Skarżyński P.H., New electrode design for preservation of residual hearing in EAS and PDCI – results of temporal bone study, Abstract Book, s. 64. ESPCI 2009
 • Skarzyński P.H., Heleniak K., Ludwikowski M., Krasucki K., Skarżyńska B. Morphological studies of the facial nerve , Abstract book. XII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Nukowych Uczelni Medycznych, Wrocław 2007
 • Skarżyńska B., Skarżyński P.H, Krasucki K., Research of facial nerve morphology. Folia Morphologica, vol. 65, no. 3, 2006, 263
 • Skarżyński P.H., Heleniak K., Ludwikowski M., Krasucki K.P., Komarnicki J. Morphological studies of the facial nerve. Abstract book. International Medical Students Congress, Ankara 2007
 • Skarżyński H., Wysocki J., Krasucki K., Skarżyński P.H.: Morphological examination of facial nerve. Eur. Arch. Otolaryngol. 2007, 264 (suppl.), 255.
 • Skarżyński P.H., Heleniak K., Ludwikowski M., Krasucki K., Skarżyńska B. Badania morfologiczne nerwu twarzowego. Przegląd Lekarski 2007, 64, suplement 1, 10
anatomía

 

 • Skarżyński P.H., Wierzbowska J., Heleniak K., Krasucki K. et al. Facial nerve evaluation during otosurgical procedures. The 3rd International Scientific Congress of Medical Students and Young Doctors. Abstract book. Archives of Medical Science. Vol 2, issue 1, 2006 (suppl.1), 103-104
 • Urbańska K., Bartyzel B.J., Barszcz K., Bakoń L., Nowicka A.,Krasucki K.P., Preliminary morphological and imaging characteristics of the brachiocephalic trunk in selected species of domestic birds; 29th Congress of Polish Anatomical Society. Abstract Book, 2009, s. 145
 • Skarżyńska B., Krasucki K., Skarżyński P.H. Anatomiczna rekonstrukcja aparatu przewodzącego ucha środkowego. Książka streszczeń. XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2005
 • Wysocki J., Krasucki K. Topography and content of the tympanic cavity of rabbit. Folia Morphologica, vol. 66, no. 3, 2007, 261-262
 • Skarżyński P.H., Wierzbowska J., Heleniak K., Krasucki K. et al. Research of facial nerve morphology. The 3rd International Scientific Congress of Medical Students and Young Doctors. Abstract book. Archives of Medical Science. Vol 2, issue 1, 2006 (suppl.1), 102
 • Bartyzel B.J., Bakoń L., Barszcz K., Krasucki K.P., Komarnicki J., Wolak T., Wstępna analiza rekonstrukcji objętościowej układu kostnego mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) w tomografii komputerowej; 29th Congress of Polish Anatomical Society. Abstract Book, 2009, s. 14
 • Kalinowski Ł, Charuta A, Łuszczewska-Sierakowska I, Tatara MR, Krasucki K., Analiza struktury kości piszczelowo-stępowej ptaków dziko żyjących z wykorzystaniem micro-CT (badania pilotażowe); 32th Congress of Polish Anatomical Society. Abstract Book, 2015, s. 115
 • Skarżyński P.H., Wierzbowska J.,Bruski Ł., Heleniak K., Kochanowicz P., Kruszewska K., Krasucki K. Praktyczne możliwości telemedycyny w edukacji studenta - metody powszechnych przesiewowych badań słuchu, mowy i wzroku u dzieci w wieku szkolnym. Młodzież akademicka wobec wyzwań współczesności. Wyd. Akad. Podl. 2006, 173-174
 • Krasucki K. Pracownia Badań Biomedycznych Ucha. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu 1996-2006, red. H. Skarżyński, Wydawnictwo IFPS, Warszawa 2006, autorstwo podrozdziału, ss. 107-108
 • Krasucki K., Anatomia narządu słuchu cz. 1. Narząd przedsionkowo – ślimakowy. Ucho zewnętrzne. Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy Słyszę 5/79, Warszawa 2004
 • Krasucki K., Markowska J., Anatomia narządu mowy cz. 3. Jama krtani. Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy Słyszę 6/85, Warszawa 2005
 • Krasucki K., Akademia Otochirurgii. Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy Słyszę 5/85, Warszawa 2005
 • Krasucki K., Anatomia narządu mowy cz. 2. Połączenia wewnątrz krtani. Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy Słyszę 5/85, Warszawa 2005
 • Krasucki K., Anatomia narządu mowy cz. 1. Szkielet i muskulatura krtani. Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy Słyszę 4/84, Warszawa 2005
 • Krasucki K., Anatomia narządu słuchu cz. 5. Błędnik błoniasty. Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy Słyszę 3/83, Warszawa 2005
 • Krasucki K., Anatomia narządu słuchu cz. 4. Błędnik kostny. Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy Słyszę 2/82, Warszawa 2005
 • Krasucki K., Anatomia narządu słuchu cz. 3. Zawartość jamy bębenkowej. Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy Słyszę 1/81,Warszawa 2005
 • Krasucki K., Anatomia narządu słuchu cz. 2. Ucho środkowe. Ściany jamy bębenkowej. Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy Słyszę 6/80, Warszawa 2004
 • Krasucki K., Osteologia. Podręcznik internetowy mediSTUDENT, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2012
Icono

CONFERENCIAS, CONGRESOS Y ENTRENAMIENTOS SELECCIONADOS

 • II Conferencia Internacional de Telemedicina y Comunicación Mediática, Varsovia
 • 8a Conferencia Internacional – Diagnóstica y tratamiento de Trastornos del Oído, Varsovia
 • XXVII Congreso de la Asociación Anatómica Polaca, Kielce
 • III Conferencia Internacional de Telemedicina y Comunicación Multimedial, Varsovia
 • The 3rd International Scientific Congress of Medical Students and Young Doctors, Warszawa
 • Congreso de Telemedicina 2006, Varsovia – participante del congreso
 • I Conferencia Audiológico-Foniátrica, Varsovia
 • Conferencia “Los jóvenes universitarios ante los desafíos de la actualidad”, Siedlce
 • IV Conferencia de Anatomía Clínica, Gdańsk
 • Funcción y Estrúctura – imagen celebral funcional, Kajetany
 • XXVIII Congreso de la Asociación Polaca Anatómica y XLII Simposio de la Asociación Polaca de Histoquímicos y Citoquímicos, Poznań
 • Talleres metódicos “Introducción de programa modular de enseñanza para la profesión de protético del oído en una escuela post-secundaria” – certificado 14/MPSZ/2007, Kajetany
 • I Curso Internacional de Cirguía Endoscópica de Senos Nasales, Kajetany – miembro del comité científico
 • I curso Internacional de Neurocirugía y Cirugía de la Base de Calavera, Kajetany – miembro del comité científico
 • XLIII Congreso de la Asociación de Otolaringólogos – Cirujanos de Cabeza y Cuello, Łódź
 • 1st International Congress of Students and Young Scientists, organizador, Kajetany
 • II Curso Internacional de Cirugía Endoscópica de Senos Nasales, miembro del comité científico
 • Conferencia Científica acompañante para la inauguración del Centro Científico para Imagen Biomédico – participante en la conferencia
 • XXIX Congreso de la Sociedad Anatómica Polaca, Bydgoszcz – participante en la conferencia
 • 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009) – el comité científico del curso, secretario de la sesión de los posteres
 • III Curso Internacional de Cirugía Endoscópica de Senos Nasales, Kajetany – miembro del comité científico
 • Window Approach Workshop, ediciones 7a-10a, Kajetany – tutorial de clases prácticas en el campo (cirugía de oreja)
 • VII Curso de Cirugía Funcional de Senos Nasales (FESS), Poznań – co-orgniazador
 • Curso de Microcirugía de Oreja, Poznań - co-orgniazador
 • Curso de Cirugía de rodilla, Varsovia - co-orgniazador y tutor de la parte práctica
 • Curso de Cirugía de rodilla, Varsovia - co-orgniazador y tutor de la parte práctica
 • Curso de Atroscopía del hombro, Varsovia - co-orgniazador y tutor de la parte práctica
 • Curso de Cirguía del tobillo, Varsovia - co-orgniazador de la parte práctica
 • Curso de Cirguía del Tobillo, Varsovia - co-orgniazador y tutor de la parte práctica
 • Curso de Cirguía de la rodilla I - co-orgniazador y tutor de la parte práctica
 • Curso Tobillo - co-orgniazador y tutor de la parte práctica
 • IV Curso Internacional de Cirugía Endoscópica de de Senos Nasales, Kajetany – co-organizador de la parte práctica
 • I Conferencia Internacionaql de Cirugía Endoscópica de los Senos Nasales, Kajetany - participante
 • Curso de cirugía de la rodilla I, Varsovia co-organizador de la parte práctica
 • Curso de cirugía de la rodilla II, Varsovia co-organizador de la parte práctica
 • Curso de Atroscopía del hombro II, Varsovia - co-orgniazador y tutor de la parte práctica
 • XXX Congreso de la Sociedad Anatómica Polaca, Cracovia – participante de la conferencia
 • Nueva base programática y nuevo esbozo de planes educativos en escuelas primarias y secundarias IBS, Varsovia – participante en conferencia
 • V Curso Internacional de Cirugía Endoscópica de Senos Nasales, Kajetany – co-organizador de la parte práctica
 • XXXI Congreso de la Sociedad Anatómica Polaca, Gdańsk – participante en la conferencia
 • XXXII Congreso de la Sociedad Anatómica Polaca, Varsovia – miembro del comité organizator, participante en la conferencia
 • 7th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition Environmental Protection: Legal Bases from Rome to Current Law, ULP - participante en la conferencia y miembro del comité organizator
 • XXXII Congreso de la Sociedad Anatómica Polaca, Katowice – participante en la conferencia, presidente de la sesión "anatomía comparada"

¿Necesitas más información?

¡Consúltame!